Pro bono centrum Pro bono aliance

Informace o NNO zapojených do projektu

9.4. 2008

Zájem o zapojení do projektu projevilo do současnosti asi 25 nestátních neziskových organizací. PILA se na ně nyní obrací se žádostí, aby prostřednictvím dotazníku blíže vymezily, o jaký typ právních služeb a ve kterých věcných i právních oblastech by měly zájem .

 

Shromážděné informace budou posléze distribuovány k advokátním kancelářím, které tak získají konkrétnější představu o tom, po jakých službách bude zřejmě největší poptávka.


Advokátní kanceláře si současně budou moci samy určit, na jaké vecné či právní oblasti se budou chtít případně specializovat.


← Zpět na aktuality
 


Pro bono centrum je programem Pro bono aliance