Pro bono centrum Pro bono aliance

Připravuje se kulatý stůl o pro bono v Praze

5.2. 2008

 

V úterý 11.3.2008 se v prostorách CEELI Institutu v Praze uskuteční kulatý stůl "Pro bono v České republice". Akci pořádá PILA ve spolupráci s Ligou lidských práv. Mezi vystupujícími budou například pan Michael Haroz (advokát, Boston), Atanas Politov (Public Interest Law Institute, Budapest), Erwin Hanslik (advokát, Praha)  nebo Veronika Kristková (Liga lidských práv). Akce je určena pro advokáty a právníky neziskových organizací.

 

Podobnější informace o celé akci najdete v této pozvánce:

 

 

Pro bono v České republice

kulatý stůl pro advokáty a nevládní organizace

 

Praha, 11. března 2008

 

 

pořádá Public Interest Lawyers Association ve spolupráci s Ligou lidských práv a CEELI Institute

 

Cíle akce:

 • zhodnotit stav poskytování pro bono advokátních služeb v ČR,

 • představit zahraniční zkušenosti a prodiskutovat jejich přenositelnost do českých podmínek,

 • diskutovat o konkrétních možnostech podpory konceptu pro bono v České republice.

 

Místo a čas:

 

Rámcový program:

 • představení tématu, situace v ČR,

 • co přináší pro bono advokátům,

 • zkušenosti z Maďarska a Polska,

 • spolupráce neziskových organizací a advokátních kanceláří na podpoře pro bono,

 • praktické kroky na podporu rozvoje pro bono v ČR.

 

Diskusní příspěvky přednesou:

 • Vítězslav Dohnal – ředitel PILA (www.pilaw.cz),

 • Michael Haroz - partner právní firmy Goulston&Storrs (www.goulstonstorrs.com),

 • Atanas Politov – Public Interest Law Institute Budapest (www.pili.org),

 • Veronika Kristková – Liga lidských práv (www.llp.cz),

 • Erwin Hanslik (e/n/w/c Advokáti)

 

Charakter akce:

 • diskuse uvozená kratšími příspěvky

 

Okruh účastníků: (organizátoři počítají s cca 30 účastníky)

 • advokáti,

 • právníci neziskových organizací.

 

Organizační informace:

 • bližší informace o akci poskytne Vítězslav Dohnal, e-mail vdohnal@pilaw.cz, tel.: 776 834 534,

 • simultánní tlumočení zajištěno,

 • občerstvení zajištěno.

 

Informace o přednášejících:

 • Michael Haroz - je partnerem ředitelství právní firmy Goulston & Storrs v Bostnu s pobočkami v New Yorku, Washingtonu DC a Londýně. Byl řídícím partnerem firmy a dlouhodobě vůdčí osobností pro bono právní práce firmy. V minulosti byl ředitelem Greater Boston Legal Services. Působí jako dobrovolný konzultant International Senior Lawyers Project v oblasti lidských práv a poskytování právních služeb nemajetným. V rámci projektu pracoval jako konzultant pro Ligu lidských práv. Michael Haroz absolvoval Princetonskou (BA) a Harvardskou universitu (JD).

 • Atanas Politov – pro Public Interest Law Institute (PILI) pracuje od roku 2002. V současné době je zodpovědný za řízení programů Legal Aid Reform a Promoting Pro Bono. Věnoval se rozsáhlým projektům reformy systémů právní pomoci v Bosně a Srbsku a koordinoval zapojení PILI do reformy těchto systémů v dalších zemích. Vystudoval právnickou fakultu v Bulharsku, kde rovněž pracoval jako právník organizace Bulgarian Lawyers for Human Rights. Titul LL.M. získal na Columbia Law School v roce 2002, je bývalým účastníkem Fulbrightova stipendijního programu.

 • Vítězslav Dohnal – ředitel Public Interest Lawyers Association. Působí v neziskovém sektoru od roku 1995. Je spoluzakladatelem Ekologického právního servisu. Věnoval se zejména právu životního prostředí a správnímu právu se zaměřením na účast veřejnosti na rozhodování a přístup k právní ochraně. Podílí se na projektech rozšiřujících dostupnost právní pomoci (vzdělávání studentů právnických fakult, semináře pro soudce, bezplatná právní pomoc, pro bono). Absolvoval Právnickou fakultu MU Brno.
 • Veronika Kristková – působí jako právnička v organizaci Liga lidských práv, kde se zabývá posílením ochrany práv obětí trestných činů, koordinuje soukromoprávní sekci lidskoprávní kliniky v rámci projektu rozvoje praktických forem výuky Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, zabývá se také rozvojem pro bono právních služeb. Je absolventkou Právnické Fakulty UK a Central European University v Budapešti.
 • Erwin Hanslik - partner advokátní kanceláře e/n/w/c Advokáti. Absolvoval Právnickou fakultu v Salzburgu. Zabývá se korporátním právem, nemovitostmi a arbitrážním řízením. Spolupracoval s Ligou lidských práv na posktování pro bono služeb.
   

Konání akce finančně podpořila Nadace Open Society Fund Praha

Projekt je dále podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.


← Zpět na aktuality
 


Pro bono centrum je programem Pro bono aliance