Pro bono centrum Pro bono aliance

První narozeniny Pro bono centra

16.6. 2009

Za rok své existence zprostředkovalo Pro bono centrum pro bono právní pomoc pro 25 požadavků nevládních organizací a jejich klientů.


V 11 případech byly pro bono právní služby poskytnuty individuálním klientům nevládních organizací. Jednalo se o případy domácího násilí, ztráty bydlení, zadlužení a exekucí, omezení způsobilosti k právním úkonům a rodinně právních záležitostí jako je rozvod, vypořádání společného jmění manželů a svěření dítěte do péče.


Ve 14 případech byly pro bono právní služby poskytnuty nevládním organizacím v souvislosti s jejich činností. Zapojené advokátní kanceláře zpracovali pro neziskové organizace například rešerši porušování shromažďovacího zákona nebo podnět k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ve věci znevýhodnění žadatelů o vydání anonymní verze pražské multifunkční čipové karty tzv. opencard.


Do projektu Pro bono centra se zapojilo 34 nevládních organizací. Podařilo se navázat spolupráci se 17 advokátními kancelářemi nebo individuálními advokáty, kteří projevili ochotu poskytovat pro bono právní služby. Do poskytování pro bono právních služeb na základě zprostředkování Pro bono centrem se osobně zapojilo 50 právníků, což lze považovat za úspěšný rozvoj pro bono kultury mezi českou advokátní profesí.

← Zpět na aktuality
 


Pro bono centrum je programem Pro bono aliance