Pro bono centrum Pro bono aliance

Převzato - děkujeme!

8.12. 2008

Na www.probonocentrum.cz najdete v nové sekci "Převzato - děkujeme!" přehled jednotlivých pro bono požadavků, které spolupracující advokátní kanceláře převzaly, a poskytují pro bono právní služby klientům nevládních organizací nebo nevládním organizacím samotným.

Pro bono centru se doposud podařilo zprostředkovat pro bono právní služby pro 4 klienty nevládních organizací a v 7 případech byly pro bono služby poskytnuty nevládním organizacím v souvislosti s jejich organizačními záležitostmi nebo jejich aktivitami ve veřejném zájmu. Všem spolupracujícím advokátní kancelářím tímto děkujeme!

 

 ← Zpět na aktuality
 


Pro bono centrum je programem Pro bono aliance