Pro bono centrum Pro bono aliance
 

Proč se zapojit do programu pro bono centra?


Velmi si vážíme zájmu každého advokáta věnovat část své kapacity pro bono právní pomoci. Takové aktivity vítáme a podporujeme. Naším cílem není uzurpovat si téma pro bono a vydávat za pro bono práci pouze tu, která se realizuje v rámci  našeho programu. Naším cílem je zvýšit povědomí o pro bono právních službách a dopomoci i nemajetným klientům k právní pomoci.

 

Náš projekt nabízí advokátům mnohé výhody:

  • případy dosahují určité míry společenské potřebnosti
  • klienti nemohou právní pomoci dosáhnout jinak (prověřena nemajetnost klienta)
  • jedná se pouze o právní problémy (ne pomoc sociální či jinou)
  • klienti jsou vždy i klienty neziskové organizace, která s nimi spolupracuje
  • možnost spolupráce s neziskovou organizací na případu klienta
  • možnost medializace případů

 Jak se zapojit do programu pro bono centra?

 

Advokátní kancelář, která má zájem se do programu zapojit si sama určuje, v jakém rozsahu chce pro bono právní služby poskytovat. Žádosti o poskytnutí pro bono právních služeb, které pro bono centrum obdrží od nevládních organizací, rovnoměrně rozesíláme zapojeným advokátním kancelářím.

 

Koordinátor pro bono centra se obrátí na Vaši advokátní kancelář přibližně jednou za měsíc s žádostí o poskytnutí pro bono právních služeb. Vaše zapojení se do projektu neznamená, že by Vaše advokátní kancelář měla žádosti o poskytnutí pro bono právních služeb vždy vyhovět. Záleží pouze na Vás, zda žádosti vyhovíte nebo ne. Odmítnutí žádosti nemusíte nijak odůvodnit. Sami si určujete, kolik času chcete věnovat pro bono práci, a v jakých případech chcete pro bono právní služby poskytnout.

 

Pokud jste rozhodnuti se do projektu zapojit, stačí nám potvrdit emailem, že souhlasíte s podmínkami fungování pro bono centra. To je pro nás signál, že Vám můžeme začít posílat požadavky, které dostaneme od neziskových organizací. Může se stát, že po dobu několika týdnů žádný požadavek neobdržíte. To znamená, že v daném období žádný požadavek od neziskové organizace nepřišel nebo že jej ke zpracování dostala jiná advokátní kancelář.
 

Můžete nás předem informovat, jaký typ právních služeb byste upřednostňovali. Zda upřednostňujete klienty NO, nebo technickou pomoc pro NO. Stejně tak se můžete vymezit v právních oblastech, ze kterých budete chtít případy dostávat.  Koordinátor pro bono centra se bude snažit oslovovat Vás s žádostmi o poskytnutí pro bono právních služeb dle Vašich preferencí.

 

Všechny žádosti o poskytnutí pro bono právních služeb jsou prověřeny koordinátorem centra zda odpovídají pravidlům pro bono centra.

 

Pokud má advokátní kancelář zájem zapojit se do projektu, prosíme o prostudování podmínek, za kterých program pro bono centrum funguje.

V případě jakýchkoliv nejasností nás prosím kontaktujte.

 


 

 

 

 


Pro bono centrum je programem Pro bono aliance