Pro bono centrum Pro bono aliance
 

Naši partneři

 

Tímto bychom chtěli poděkovat všem advokátům a advokátním kancelářím, bez jejichž pomoci by nebylo možné pro bono centrum provozovat. Jsme Vám zavázáni za podporu, kterou nám poskytujete a ochotu se kterou k této věci přistupujete. Vaše úsilí se odráží nejen v rozšiřujícím se počtu případů, které k nám neziskové organizace zasílají, ale i v pozitivních reakcích na již vyřešené kauzy.

 

 

 

 


Pro bono centrum je programem Pro bono aliance