Pro bono centrum Pro bono aliance
 
 
Přístup k právu je právem všech.

program pro bono centrum

1

Pro bono centrum je zprostředkovatelem bezplatných právních služeb. Zapojené neziskové organizace posílají PBC na základě potřeb svých klientů požadavky a PBC pro ně vyhledává vhodného advokáta, který je ochotný a schopný bezplatně pomoci. Tím PBC usnadňuje navázání spolupráce mezi pro bono advokáty a klienty neziskových organizací. Zapojení NO do programu PBC je garancí, že advokátním kancelářím budou nabízeny jen případy, u nichž je poskytnutí bezplatné služby odůvodněné.

2

Pro bono je označení pro služby, které advokáti poskytují dobrovolně, bez nároku na odměnu, a to lidem, pro které by jinak kvalifikovaná právní pomoc byla z finančních nebo jiných důvodů nedostupná.

3

Pro bono zvyšuje dostupnost právních služeb. Zlepšuje přístup k právnímu systému. Je projevem etické odpovědnosti advokátního stavu za dostupnost právní pomoci všem, kteří ji potřebují, ale nemohou si ji dovolit. Tím dochází ke zvýšení společenské odpovědnosti a zlepšení reputace a důvěryhodnosti společnosti. Jde o odpovědnost vůči sobě samému i svému okolí.

4

Pro bono centrum je dlouhodobým programem realizovaným neziskovou organizací Pro bono aliance. Do programu je v současné době zapojeno přes 70 advokátních kanceláří a více než 100 neziskových organizací.

základní informace

5

Kdo může využít služeb pro bono centra?
Na PBC se mohou obracet výhradně neziskové organizace, které se zabývají veřejně prospěšnými aktivitami.

6

PBC neposkytuje služby jednotlivcům! 

7

Jak se zapojit?
Stačí vyjádřit souhlas s podmínkami pro bono centra a zaslat nám příslušnou žádost o zprostředkování právních služeb.

8

Pro jednotlivce.
Pokud potřebujete poradit, jak získat právní pomoc jiným způsobem, můžete se obrátit na naši Poradnu dostupnosti právní pomoci.Pro bono centrum je programem Pro bono aliance