Pro bono centrum Pro bono aliance

Program pražského kulatého stolu o pro bono

5.3. 2008

Podrobný program kulatého stolu o pro bono, který se uskuteční dne 11.3.2008 od 13:00 v budově CEELI  Institutu v Praze najdete dole nebo si jej můžete zde stáhnout v PDF.

 

 

 

Pro bono v České republice

kulatý stůl pro advokáty a nevládní organizace

 

Praha, 11. března 2008, 13:00-17:00

CEELI Institute, Havlíčkovy sady 58, Praha 2

 

 

pořádá Public Interest Lawyers Association a Liga lidských práv ve spolupráci se CEELI Institute Praha a Public Interest Law Institute Budapešť

 

 

Program:

 

13:00 - 13:15

Úvod a přivítání účastníků

 

13:15 - 13:30

Pro bono v kontextu dostupnosti právní pomoci v ČR

Vítězslav Dohnal (ředitel PILA)

 

13:30 – 13:45

Diskuze

 

Náměty:

 • pro bono a další prvky dostupnosti právní pomoci v ČR: vztah pro bono a státem garantované bezplatné právní pomoci

 • právní firmy a formy pro bono práce (individuální pomoc klientům, právní analýzy, strategické případy práva veřejného zájmu, technická právní pomoc NNO)

 

13:45 - 14:00

Přínos pro bono právních služeb pro právní firmy

Mike Haroz (partner Goulston & Storrs, Boston)

 

14:00 - 14:15

Diskuze

 

Náměty:

 • přenositelnost amerických zkušeností do českého prostředí

 • význam pro bono pro vztah firmy s komerčními klienty

 • pro bono jako marketingový nástroj

 • přínos pro bono pro zvýšení kvalifikace mladých právníků

 

 

14:15 - 14:45

 

Přestávka na kávu

 

14:45 - 15:00

Pro bono pohledem právní firmy působící v ČR a v dalších zemích střední Evropy

Erwin Hanslik (partner e|n|w|c Advokáti)

15:00 – 15:15

Diskuze

 

Náměty:

 • pohled dalších právních firem zúčastněných na kulatém stole

15:15-15:30

Zkušenosti s rozvojem pro bono v  Maďarsku a Polsku

Atanas Politov, Tamas Barabas (Public Interest Law Institute, Budapešť)

 

15:30 -15:45

Diskuze

 

Náměty:

 • přenositelnost zkušeností z Maďarska a Polska do českého prostředí

 • role profesních komor v podpoře pro bono

 • význam pro bono deklarace právních firem pro rozvoj pro bono

 

15:45 – 16:00

Spolupráce nevládních organizací a advokátních kanceláří v rámci pro bono právních služeb

Veronika Kristková (Liga lidských práv)

 

16:00 – 16:15

Diskuze

 

Náměty:

 • praktické fungování clearinghouse

 • jakým způsobem ověřovat potřebnost klienta

 • specializace pro bono programů na určité právní oblasti vs. všeobecný pro bono právní program

 • možnosti spolupráce právních firem a právních klinik

 • pro bono práce v oblasti práva veřejného zájmu a konflikt zájmu právní firmy

 

16:15 – 16:30

Závěrečná diskuze: Překážky rozvoje pro bono v ČR – souhrn otázek k dalšímu řešení

 

Náměty:

 • ekonomická kapacita velkých firem pro bono vs. odborná kvalifikace v jiných právních oblastech než vyžadují pro bono případy (zájem o vzdělávání v jiných právních oblastech a zde potřebných praktických právnických dovednostech)

 • problém placení DPH z bezplatně poskytnutých právních služeb

 • soudní poplatky a náklady řízení jako další překážka přístupu ke spravedlnosti

 • záruky proti zneužívání pro bono právních služeb

 • institucionalizace pro bono právních služeb ve firmě a pro bono management

 • potřeba vytvoření speciální platformy pro rozvoj pro bono

 

16:30 – 17:00

Závěr, diskuse nad kávou v kuloárech

 

 

Na přípravě kulatého stolu se podílí Public Interest Law Institute Budapešť

 

Podpořeno Nadací Open Society Fund Praha v rámci programu Posilování role práva.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.

 

 

 


← Zpět na aktuality
 


Pro bono centrum je programem Pro bono aliance