Pro bono centrum Pro bono aliance
 

Jak požádat o zprostředkování právních služeb?


O zprostředkování pro bono právních služeb mohou požádat pouze zapojené neziskové organizace. Postup zapojení neziskové organizace do programu PBC naleznete zde.

Pomoc klientům neziskových organizací

K tomu, aby mohla být pro bono právní služba zprostředkována, musí být splněny následující podmínky:

  • musí se jednat o požadavek právní povahy
  • klient musí být nemajetný (nesmí mít dostatek prostředků k zajištění advokáta)
  • případ klienta je možné reálně řešit (neuplynula zákonná nebo soudcovská lhůta)

PBC nemůže přijímat požadavky, které je nutné vyřešit do tří týdnů a méně, za tuto dobu zpravidla nelze sehnat včas věc kvalitně vyřešit

Jsou-li splněny všechny podmínky, pak je potřeba zaslat nám internetovou žádost, kterou naleznete zde.

 

Spolu s žádostí je potřeba nám zaslat emailem na probono@probonoaliance.cz nebo poštou na adresu Londýnská 31, 120 00 Praha 2 majetkové prohlášení klienta, které naleznete zde.

Koordinátor programu pro bono centra Vám po obdržení žádosti zašle potvrzovací email o přijetí požadavku. Posléze Vás bude kontaktovat o dalším vývoji.

Pokud Vám potvrzovací email nejpozději do dvou týdnu nepřijde, kontaktujte prosím koordinátora projektu telefonicky. Při neaktivitě koordinátora je možné, že Váš požadavek nám nebyl doručen.

Pomoc neziskovým organizacím

Žádost o zprostředkování bezplatného poskytování právních služeb neziskovým organizacícm se podává vyplněním internetové žádosti, kterou naleznete zde.  

Nebudete-li si vědět rady s vyplněním formuláře nebo si nebudete jisti odpovědí na některou z výše uvedených otázek, kontaktujte koordinátora pro bono centra.
 

Důležité upozornění: Na právní pomoc v programu pro bono není právní nárok. Je možné, že vzhledem ke specifickým okolnostem daného případu se nenajde právník, který by mohl reálně pomoc poskytnout.

 

 

 


Pro bono centrum je programem Pro bono aliance